AFRIQUE DEVELOPPEMENT ET AVENIR

The consultants

Mme Sylvie Unga - Wameso

Mrs Sylvie Unga - Wameso

economist

Mr Joseph Unga Maliyamungu

Mr Joseph Unga Maliyamungu

bio-engineer student

waste management and treatment

Mr Yvon Kande Longo

Mr Yvon Kande Longo

Economist

Mr Serge Unga Maliyamungu

Mr Serge Unga Maliyamungu

PEng, MBA